DE / EN / ES / PL / TR / 中国 / УКР
iletişim / Ulaşım / Impressum / Gizlilik Politikası / Site haritası  
PAS Deutschland GmbH

Wilhelm-Bartelt-Straße 10–14
D – 16816 neuruppin

Telefon +49 (0) 3391 5968 – 0
Telefax +49 (0) 3391 5968 – 56

→ info(at)pas-net.com
→ www.pas-net.com

Şirket yöneticisi:
Theo Beil
Thomas Born
Martin Fuchs

Impressum

1. Çevrim içi teklifin içeriği
Yazar önceden verilmiş olan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği ve eksiksizliği veya kalitesi konusunda hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir. Yazar tarafında kanıtlanabilir bir kasıt bulunmadıkça veya büyük bir ihmale dayalı bir suç işlenmedikçe, verilen bilgilerin kullanılması veya kullanılmaması veya hatalı ve eksik bilgilerin kullanılması nedeniyle ortaya çıkan zararlı malzemeler veya düşünceler ile ilgili olarak yazara karşı sorumluluk konusundaki hak talepleri temelde geçersizdir. Tüm teklifler serbesttir ve bağlayıcı değildir. Yazar özel bir tebligatta bulunmadan teklifin bir bölümünü veya tamamını bazen veya kesin olarak değiştirme, tamamlama, silme veya açıklama hakkını açık bir şekilde saklı tutar.


2. Gönderme yapmak ve Linkler
Yazarın sorumluluk alanı dışındaki yabancı internet sitelerine (“linkler”) doğrudan veya dolaylı olarak gönderme yapmak özel bir durum dışında sorumluluk gerektirmez. Yürürlüğe giren bu özel duruma göre yazar içeriğini bildiği ve erişimi teknik olarak olanaklı olan bu siteyi yasalara aykırı bir içeriğe sahip olması durumunda engelleyecektir. Yazar şu anda linklerin belirlenmesi sırasında herhengi bir yasa dışı içeriğe sahip link görülmediğini net bir şekilde açıkladı. Linklerin güncel ve geleceğe dönük yapılandırılması, içeriği veya menşei üzerinde yazarın bir etkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle linklerin belirlenmesinden sonra değiştirilmiş olan linklerin tüm içeriklerinden açık bir şekilde uzakta durdu. Bu saptama kendisi tarafından önerilen ve belirlenen tüm linkler için ve yazar tarafından sağlanan ziyaretçi defterleri, tartışma panelleri ve postalar için de geçerlidir. Yasadışı, hatalı veya eksik içerik ve özellikle bu çeşit yasaklanmış bilgilerin kullanılmasından veya
kullanılmamasından kaynaklanan zararlardan link üzerineden ilgili yayına sadece gönderme yapan kişi değil de tek başına bu siteyi öneren sorumludur. 3. Telif ve Ayırıcı Özellik Hakkı
Yazar tüm yayınlarda kullanılan grafikler, sesli dokümanlar, videolar ve metinlerde kendisi tarafında yapılan grafikleri, sesli dokümanları, videoları ve metinleri kullanmaya veya lisans serbestisi bulunan grafikleri, sesli dokümanları, videoları ve metinlerden yararlanmaya çaba gösterir. Internette sunulduğu belirtilenler ve eğer varsa üçüncü şahıslar tarafından korunan markalar ve ürün işaretleri sınırsız olarak ilgili ve geçerli işaret hakları ve ilgili mülkiyetin sahibinin haklarına tabidir. Ancak sadece isimlendirme marka işaretinin üçüncü şahısların hakları tatafından korunmadığı anlamına gelmez. Yazar tarafından üretilen nesnenin yayınlanma ile ilgili telif hakkı sadece sitenin yazarına aittir. Bu çeşit grafikleri, sesli dokümanları, videoları ve metinlerin başka bir elektronik ve basılı yayında çoğaltılmasına veya kullanılmasına ancak yazarın açık bir şekilde onayı ile izin verilir.

4. verilerin korunması
Internet teklifleri içerisinde kişisel veya firma ile ilgili verilerin (e-posta adresleri, isimler ve adresler) verilme olasılığı bulunduğu sürece bu verilerin kullanılması açık bir şekilde kullanıcının isteğine bağlıdır. Teklif edilen tüm hizmetlerin kullanımı ve ödenmesi teknik açıdan olanaklı ve elverişli olması halinde bu verilerin beyanı olmadan anonimleştirilmiş veriler veya takma isim altında izin verilir.

5. sorumluluk dışında kalmanın yasal etkinliği
İnternet teklifinin bir bölümü olarak bu sorumluluk dışında kalmaya bu sitede gönderme yapıldığından, internet teklifinin bir bölümü olduğuna dikkat etmek gerekir. Bu metnin kısmen veya bireysel olarak formülasyonu geçerli olan yasal konuma artık ait olmadıkça veya tam olarak uygun olmadıkça, belgenin geri kalan bölümü içerik veya geçerlilik olarak dokunulmadan kalmaya devam eder.

Şirketin merkezi:

Wilhelm- Bartelt Straße 10, 16816 neuruppin sicil bürosu:
neuruppin hrB 7553
Vergi kimlik nr. de249644615